Giới thiệu chung

Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Thừa Thiên Huế là một tổ chức thành viên của hội Liên Hiệp Thanh Niên Việt Nam được thành lập với mục đích tạo ra một sân chơi, gắn kết các doanh nhân trẻ tỉnh Thừa Thiên Huế, ở đó – các thành viên có cơ hội giao lưu, hợp tác cũng như hỗ trợ nhau để cùng phát triển.
Bài viết cùng chủ đề