HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC DOANH NHÂN TRẺ CỤM BẮC TRUNG BỘ VÀ CHUYỂN GIAO CỤM TRƯỞNG

Chiều ngày 07/07/2023, Cụm Doanh nghiệp trẻ khu vực Bắc Trung Bộ đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Hội Doanh nhân trẻ cụm Bắc Trung Bộ giai đoạn 2021-2023 và chuyển giao cụm trưởng tại thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.

Hội nghị Tổng kết Công tác Doanh nhân trẻ Cụm Bắc Trung bộ và chuyển giao Cụm Trưởng

Hội nghị vinh dự chào đón Đại diện lãnh đạo Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam và Đại diện lãnh đạo Hội Doanh nhân trẻ 6 tỉnh Bắc Trung Bộ từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế về tham dự:

Về phía TW Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam có Anh Nguyễn Hồng Phong, Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam – Phụ trách công tác Cụm Bắc Trung Bộ

Và các anh chị Lãnh đạo Hội Doanh nhân trẻ 6 tỉnh Bắc Trung Bộ:

– Anh Trần Đức Minh, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Thừa Thiên Huế, Cụm trưởng Doanh nhân trẻ Bắc Trung Bộ,

– Anh Nguyễn Mạnh Cường, Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Hà Tĩnh,

– Anh Đậu Tiến Dũng, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Quảng Bình,

– Anh Trần Vĩnh Quý, Phó chủ tịch thường trực Hội Doanh nhân trẻ Nghệ An

– Anh Hồ Xuân Hiếu – Nguyên chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Quảng Trị

– Anh Phạm Trường Sơn, Tân Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Quảng Trị

– Anh Trần Văn Tân, Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Thanh Hóa

Cùng đại diện Ban Thường trực, Ban Chấp hành, các anh chị hội viên tiêu biểu cùng văn phòng Hội 6 tỉnh cụm Bắc Trung Bộ.

Các Đại diện của Hội Doanh nhân trẻ

Hội nghị đã tổng kết hoạt động công tác Doanh nhân trẻ trong thời gian qua đồng thời đề xuất triển khai kế hoạch xúc tiến thương mại kết nối và chia sẻ giữa 6 tỉnh khu vực Bắc Trung Bộ.

Hội nghị cũng thống nhất bàn giao cụm trưởng Doanh Nhân Trẻ Bắc Trung Bộ cho Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Nghệ An, bàn giao Cụm phó cho Hội Doanh nhân trẻ Quảng Bình.

Bài viết cùng chủ đề