Giới thiệu CLB

 

Giới thiệu CLB Khởi nghiệp Huế

CLB Khởi nghiệp Huế là thành viên trực thuộc Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Thừa Thiên Huế, hoạt động trên địa bàn tỉnh TT huế và mở rộng kết nối toàn quốc, có quy chế và tổ chức hoạt động. Vì mục tiêu phát triển cộng đồng các doanh nghiệp khởi nghiệp trên địa bàn và cả nước.

CLB Khởi nghiệp Huế là nơi kết nối và hội tụ những doanh nghiệp, chủ doanh nghiệp có sản phẩm và dịch vụ đưa ra thị trường, chủ sáng lập các dự án đã chính thức hoạt động  và đưa vào kinh doanh tiếp cận thị trường. Tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, đa dạng hóa các hoạt động, hỗ trợ tiêu thụ chéo sản phẩm của nhau.

CLB hỗ trợ các thành viên về mặt pháp lý doanh nghiệp, kế toán, marketing … xây dựng môi trường kinh doanh bình đẳng, chuyên nghiệp và cùng nhau phát triển bền vững.

Xây dựng, thúc đẩy, kết nối hệ sinh thái cộng đồng doanh nghiệp khởi nghiệp phát triển bền vững, đóng góp giá trị cho xã hội chính là sứ mệnh của CLB Khởi nghiệp Huế.