Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Thừa Thiên Huế là một tổ chức thành viên của hội Liên Hiệp Thanh Niên Việt Nam được thành lập với  mục đích tạo ra một sân chơi, gắn kết các doanh nhân trẻ tỉnh Thừa Thiên Huế, ở đó – các thành viên có cơ hội giao lưu, hợp tác cũng như hỗ trợ nhau để cùng phát triển.

Được thành lập vào năm 2003, Sau 15 năm hoạt động và không ngừng hoàn thiện với hơn 100 hội viên chính thức, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Thừa Thiên Huế đã vượt qua nhiều khó khăn thử thách, khẳng định vị thế hội với những đóng góp không ngừng thông qua các hoạt động hỗ trợ hội viên phát triển sản xuất, kinh doanh và quảng bá thương hiệu, xây dựng văn hóa doanh nghiệp; chương trình liên kết, hợp tác cùng phát triển được chú trọng.

Bên cạnh đó, Hội thường xuyên tổ chức các khóa đào tạo bồi dưỡng nguồn nhân lực, năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp với gần hàng nghìn học viên tham dự. Tích cực hưởng ứng cuộc vận động “Người Việt Nam dùng hàng Việt Nam”, cuộc vận động “Thanh niên lập thân, lập nghiệp làm giàu chính đáng”. Tích cực tham gia các hoạt động phong trào do Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội LHTN Việt Nam tỉnh phát động…

Không chỉ đẩy mạnh phát triển kinh tế, Hội Doanh nhân trẻ Thừa Thiên Huế còn quan tâm đến các hoạt động xã hội từ thiện, vận động hội viên ủng hộ tặng quà cho trẻ em khuyết tật, trẻ mồ côi, bệnh nhân nghèo, hỗ trợ thiên tai…Hiệp hội còn vận động các doanh nghiệp hội viên ủng hộ tham gia cứu trợ, cứu đói, ủng hộ xóa đói giảm nghèo; tham gia các chương trình “Góp đá xây Trường Sa”, “Chung sức bảo vệ chủ quyền Biển Đông”…

Hội doanh nhân trẻ tỉnh Thừa Thiên Huế không ngừng đổi mới để phát triển, nâng cao tinh thần tương thân tương ái, xây dựng mối liên hệ chặt chẽ cùng nhau tạo ra một tiếng nói chung trong xây dựng chương trình hành động.

Trên cơ sở những việc đã làm được, Hội đã định hướng, chú trọng các hoạt động đi vào chiều sâu góp phần giữ vững, nâng cao vai trò và vị thế của Hội nhằm hỗ trợ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp hội viên, hỗ trợ phát triển mạnh cộng đồng khởi nghiệp và khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Xây dựng các chương trình cụ thể cho việc ươm mầm, tạo thế hệ doanh nhân trẻ khởi nghiệp sáng tạo, tận dụng thời cơ của cuộc cách mạng 4.0.

Hội phấn đấu hướng hoạt động chính vào việc: “Xây dựng tổ chức Hiệp Hội thực sự vững mạnh, năng động, sáng tạo trong các hoạt động. Tập trung thực hiện có kết quả các nhiệm vụ hỗ trợ doanh nghiệp trong các lĩnh vực: xúc tiến thương mại và hội nhập; đào tạo nguồn nhân lực doanh nghiệp; thông tin pháp luật kinh tế; hợp tác liên kết, liên doanh; đẩy mạnh các hoạt động liên quan đến trách nhiệm xã hội doanh nghiệp trong các hoạt động kinh tế, tranh chấp thương mại đồng thời có quan hệ gắn kết với các cơ quan Nhà nước liên quan nhằm tạo ra mối quan hệ hữu cơ thuận lợi, thúc đẩy cộng đồng doanh nghiệp trong tỉnh không ngừng phát triển”.

Hơn 15 năm hình thành và phát triển, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Thừa Thiên Huế đã từng bước khẳng định và không ngừng nâng cao vị thế của mình trong xã hội, trở thành một hiệp hội doanh nhân, doanh nghiệp hàng đầu, hoạt động năng động và tiên phong trong nhiều lĩnh vực của nền kinh tế Việt Nam.

Với khẩu hiệu: “Doanh nhân Trẻ Thừa Thiên Huế – Tiên phong đổi mới – Vững vàng hội nhập”, trên tinh thần Doanh nhân trẻ – Hoài bão lớn, bằng lòng yêu nước và tự tôn dân tộc và khát vọng lập nghiệp, kiến quốc, doanh nhân trẻ tỉnh Thừa Thiên Huế luôn là những chiến sĩ trẻ xung kích trên mặt trận kinh tế, góp phần vào sự phát triển mạnh mẽ của tỉnh Thừa Thiên Huế.