GIỚI THIỆU
 
Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Thừa Thiên Huế là một tổ chức thành viên của hội Liên Hiệp Thanh Niên Việt Nam được thành lập với mục đích gắn kết các doanh nhân, giao lưu, hợp tác để cùng phát triển.
Xem chi tiết !
130

Tổng số Hội viên

1240

Tổng số Sản phẩm & Dịch vụ

2354

Tổng số Nhân sự